Kompleksowa pomoc prawna dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Adwokat Paulina Długokęcka

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adw. Pauliny Długokęckiej świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak również dla przedsiębiorców i różnego rodzaju instytucji głównie w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, w tym w zakresie spółek prawa handlowego, prawa medycznego, a także prawa pracy, prawa administracyjnego i prawa karnego. W ramach świadczonych usług adwokat oferuje pomoc zarówno na etapie przedsądowym (m.in. porady prawne), jak i sądowym. Kancelaria zapewnia reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej.

W ramach oferty kierowanej do podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy pomoc prawnika – adwokata – w postaci stałej obsługi prawnej przedsiębiorstw i instytucji.

Kancelaria świadczy usługi prawne na terenie całego kraju, a w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców i instytucji zarówno w swojej siedzibie w Olsztynie, jak również w siedzibie Klienta.


Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do każdej sprawy, podejmując efektywne działania ukierunkowane na konkretne potrzeby Klientów. Doświadczenie oraz zaangażowanie gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.
Serdecznie zapraszam do współpracy.

adwokat Paulina Długokęcka

Zakres usług

Pomoc w sprawach o roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia ( OC, AC), sprawy o roszczenia wynikające z wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym np. z umów o roboty budowlane, o działo, zlecenia, najmu, sprzedaży, darowizny, (więcej ...)

Pomoc w sprawach o rozwód i separację, o podział majątku wspólnego, w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym o ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej, (więcej ...)

Stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek. Opiniowanie i negocjowanie umów. (więcej ...)

Pomoc w sprawach o wynagrodzenie za pracę, o odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę i o przywrócenie do pracy, o mobbing i dyskryminację, w sporządzaniu umów o pracę, (więcej ...)

Z zakresu prawa administracyjnego Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, w tym w szczególności w zakresie prawa budowlanego. Zapewnia pomoc (więcej ...)

Udział adwokata w charakterze obrońcy w sprawach karnych , karnoskarbowych i wykroczeniach, a także w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego (więcej ...)

Z zakresu prawa medycznego Kancelaria oferuje doradztwo prawne, reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych, naruszenia praw pacjenta (więcej ...)Porady prawne Olsztyn

Adres 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paulina Długokęcka
ul. Partyzantów 1/2 lok. 103
10-522, Olsztyn 

Kontakt

Email: kancelaria.dlugokecka@gmail.com
Tel. kom: 607 887 618