Kompleksowa pomoc prawna dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

O mnie

Adwokat Paulina Długokęcka od 2007r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. W latach 2007-2011 odbywała aplikację adwokacką w kancelarii adwokackiej w Olsztynie. Od 2011r. prowadzi jako adwokat własną Kancelarię Adwokacką. W latach 2007-2022 była wykładowcą akademickim na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, zatrudnionym w Katedrze Prawa Cywilnego. Jest autorką publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego.

W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi prawne dla osób fizycznych i prawnych, kierując się interesem swoich Klientów, a także przepisami prawa – zgodnie z etosem zawodowym. Jako adwokat udziela porad prawnych oraz reprezentuje swoich Klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Adres 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paulina Długokęcka
ul. Partyzantów 1/2 lok. 103
10-522, Olsztyn 

Kontakt

Email: kancelaria.dlugokecka@gmail.com
Tel. kom: 607 887 618