PRAWO CYWILNE

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria oferuje pomoc w sprawach:

  • o roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia ( OC, AC)
  • o roszczenia wynikające z wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym np. z umów o roboty budowlane, o działo, zlecenia, najmu, sprzedaży, darowizny, itd.
  • o zadośćuczynienie za krzywdę
  • spadkowych, w tym o stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek
  • dotyczących prawa własności, w tym m.in. o zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu i służebności drogi koniecznej, dot. użytkowania wieczystego
  • o ochronę dóbr osobistych
  • z zakresu prawa autorskiego
  • o ubezwłasnowolnienie
  • i innych

Kancelaria zapewnia pomoc na każdym etapie postępowania, w tym postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz udział w mediacjach, negocjacjach, a także udzielanie porad prawnych.

Kancelaria adwokacka - Paulina Długokęcka. Skuteczny

adwokat Olsztyn

. Profesjonalna

obsługa prawna

. Nasze specjalizacje to m.in.: prawo karne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne. Jeśli potrzebny Ci

prawnik Olsztyn

– zapraszamy do naszej kancelarii. Wysoka jakość świadczonych usług, terminowość, rzetelność. Pomoc prawna na każdym etapie postępowania. Swoją ofertę kierujemy do osób indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych. Zapraszamy!
Design downloaded from free website templates.