Kompleksowa pomoc prawna dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Prawo cywilne

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria oferuje pomoc m.in. w sprawach o:

-  o roszczenia z  tytułu umów ubezpiecenia (OC, AC)
-  o roszczenia wynikające z wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym np. z umów o     roboty budowlane, o działo, zlecenia, najmu, sprzedaży, darowizny, itd.
-  o zadośćuczynienie za krzywdę
-  o odszkodowanie
-  spadkowych, w tym o stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zachowek
-  dotyczących prawa własności, w tym m.in. o zasiedzenia, zniesienie współwłasności,     ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu i służebności drogi koniecznej, dot.     użytkowania wieczystego
-  o ochronę dóbr osobistych
-  z zakresu prawa autorskiego
-  o ubezwłasnowolnienie
-  o naruszenie posiadania
-  i innych

Kancelaria zapewnia pomoc zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym, a także udział w mediacjach, negocjacjach,udzielanie porad prawnych.

Adres 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paulina Długokęcka
ul. Partyzantów 1/2 lok. 103
10-522, Olsztyn 

Kontakt

Email: kancelaria.dlugokecka@gmail.com
Tel. kom: 607 887 618