Kompleksowa pomoc prawna dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Prawo karne

Z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje:
-  udział adwokata w charakterze obrońcy w sprawach karnych , karnoskarbowych i     wykroczeniach
-  udział adwokata w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i     powoda cywilnego
-  sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
-  pomoc prawną na etapie postępowania wykonawczego, w tym sporządzanie wniosków o     odroczenie wykonania kary, o zawieszenie wykonania kary, o przedterminowe warunkowe     zwolnienie, o przerwę w wykonaniu kary
-  sprawy o ułaskawienie

Kancelaria zapewnia obronę, jak i zastępstwo na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Adres 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paulina Długokęcka
ul. Partyzantów 1/2 lok. 103
10-522, Olsztyn 

Kontakt

Email: pdlugokecka@gmail.com
Tel. kom: 607 887 618