Kompleksowa pomoc prawna dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Prawo rodzinne

Z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria oferuje pomoc w sprawach:

-   o rozwód i separację
-   o podział majątku wspólnego
-   dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym o ograniczenie, pozbawienie lub            zawieszenie władzy rodzicielskiej
-   o ustalenie kontaktów z dzieckiem, a także ich wykonywanie
-   o alimenty
-   o ustalenie pochodzenia dziecka, w tym o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa,     zaprzeczenia ojcostwa, uznanie ojcostwa
-   i innych

Kancelaria zapewnia pomoc zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym, a także udział w mediacjach, negocjacjach,udzielanie porad prawnych.

Adres 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paulina Długokęcka
ul. Warmińska 27 lok. 103
10-544, Olsztyn 

Kontakt

Email: pdlugokecka@gmail.com
Tel. kom: 607 887 618
Tel./Fax: 89 519 08 62