Kompleksowa pomoc prawna dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Prawo rodzinne

Z zakresu prawa rodzinnego Kancelaria oferuje pomoc w sprawach::

-   o rozwód i separację,
-   o podział majątku wspólnego,
-   dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym o ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej,
-   o ustalenie kontaktów z dzieckiem, a także ich wykonywanie,
-   o alimenty,
-   o ustalenie pochodzenia dziecka, w tym o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, zaprzeczenia ojcostwa, uznanie ojcostwa,
-   i innych .

Kancelaria zapewnia pomoc zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym, a także udział w mediacjach, negocjacjach,udzielanie porad prawnych. W sprawach o rozwód, a także w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego adwokat P.Długokęcka współpracuje z psychologiem, pedagogiem, a także detektywem. Prowadzi sprawy o rozwód zarówno przed Sądem Okręgowym w Olsztynie, jak również w innych miastach Polski.

Adres 

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Paulina Długokęcka
ul. Partyzantów 1/2 lok. 103
10-522, Olsztyn 

Kontakt

Email: pdlugokecka@gmail.com
Tel. kom: 607 887 618